Osvijetljavanje ulaza

LED rasvjeta na ulaz u postrojenje korištenjem svjetiljke ATLAS 14 i hale svjetiljkom KES N

Osvijetljavanje porte i hale

LED Rasvjeta

Detas LED rasvjeta korištena za osvijetljavanje ulaza u cementaru, svjetiljka ATLAs 14.

Rasvjetljenost u Hali je postignuta sa aluinijskom svjetiljkom KES N snage 120W.

Reference

Ostale izdvojene reference