GRAD ĐAKOVO

Cestovna LED rasvjeta

Javna rasvjeta

LED Rasvjeta

Cilj projekta bio je zamijeniti postojeću rasvjetu sa LED svjetiljkama.

Od 2012. godine do danas, Detas LED rasvjeta instalirana je u mnogim gradovima i općinama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Projekt modernizacije rasvjete u Đakovu obuhvaćao je profil klase prometnice M4, visine stupova 10m, širine 8,5m, razmaka 35m.


Odabrani model:

Talos N, 3000K, snaga 53W

Reference

Ostale izdvojene reference